Usługi

Usługi

Oferujemy szkolenia wstępne i okresowe dla pracowników i pracodawców, opracowywanie kompleksowej dokumentacji (w tym Ocen Ryzyka Zawodowego), przeprowadzanie kontroli warunków pracy, udział w kontrolach PIP i PIS w Państwa zakładzie, doradztwo w zakresie BHP i PPOŻ, przeprowadzanie postępowań powypadkowych oraz sporządzenie stosowanej dokumentacji, dostęp do nowatorskich rozwiązań e-BHP oraz inne zadania bezpośrednio i pośrednio związane z BHP.