Szkolenia

Szkolenia

Pracodawco pamiętaj, że dopuszczając do pracy pracownika bez obowiązkowego szkolenia z zakresu BHP, bierzesz na siebie odpowiedzialność cywilnoprawną, co może się wiązać z wypłacaniem renty lub odszkodowania (art. 444 K.C.).

Oferujemy szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich stanowisk tj.:
  • robotniczych,
  • administracyjno – biurowych,
  • inżynieryjno-technicznych,
  • a także dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami.

Szkolenia oferujemy z dojazdem do Klienta, prowadzone są w formie kursu, seminarium, instruktażu lub w systemie samokształcenia kierowanego. Szkolenia przeprowadzamy z użyciem filmów video, skryptów, prezentacji multimedialnych. Wykładowcami są fachowcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia odbywają się zarówno w siedzibie naszej firmy jak i u Klienta.