Outsourcing

Outsourcing

Możemy zaproponować Państwu indywidualny pakiet usług zgodnych z potrzebami Państwa firmy. W skład outsourcingu mogą wchodzić zarówno wszystkie obowiązki służby BHP jak i tylko te dowolnie przez Państwa wybrane, np.:

  • szkolenia wstępne i szkolenia okresowe,
  • opracowanie dokumentacji ryzyka zawodowego,
  • sporządzanie dokumentacji powypadkowych,
  • prowadzenie wszelkich wymaganych przez przepisy BHP rejestrów,
  • doradztwo w zakresie BHP,
  • doradztwo w zakresie przepisów ochrony przeciwpożarowej.